Tiedätkö mahtavan oppimisaktivismicasen? Kerro siitä meille!

Alfred Kordelinin säätiön myöntämän apurahan tukemana osuuskunta etsii ympäri Eurooppaa kansalaislähtöistä vapaata sivistystyötä uudistavaa toimintaa ja toimijoita. Tavoitteena on luoda pohja innovatiivisten toimijoiden verkostolle ja löytää uusia toimintamalleja tukemaan elinikäistä oppimista. Toisin sanoen, löytää ja luoda ratkaisuja kurjuuden jakamisen sijasta.

Hankkeen idean taustalla havainto ristiriidasta nykyrakenteiden ja ihmisten oppimistarpeiden välillä. Ilmassa on paljon puhetta elinikäisen oppimisen tärkeydestä ja erilaisille omaehtoisille kursseille osallistumisen on huomattu tutkimuksissa korreloivan mm. terveyspalveluiden käytön vähenemisen kanssa. Tällöin puhutaan sivistyshyödystä. Käsitteellä viitataan siihen, mitä yhteisö, yksilö tai vaikka valtio tehdyillä investoinneilla saa takaisin. Brittitutkija Daniel Fujiwara selvitti osa-aikaisesti opiskelevien aikuisten tuoman euromääräisen hyödyn ja päätyi seuraaviin lukemiin:

  • noin 190€ – terveyden koheneminen
  • noin 280€ – suurempi työllisyys
  • noin 830€ – paremmat sosiaaliset suhteet
  • noin 160€ – suurempi todennäköisyys osallistua vapaaehtoistyöhön
(Daniel Fujiware 2012)

Terveyden kohentumisen, elämän mielekkyyden ja yhteisön hyvinvoinnin lisääntymisen lisäksi esimerkiksi runonlausuntakurssille osallistumien voi kehittää työssä tarvittavaa esiintymisvarmuutta. Kaikki siis voittavat.

”Keskeistä  on  sivistystyön  vaikutus  ihmisten  elämänlaatuun,  hyvinvointiin ja terveyteen, henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, koulutus –ja sivistystasoon, eri kulttuurien ymmärtämiseen ja suvaitsevaisuuteen.”
(http://www.sivistystyo.fi/doc/SIVISTYSHjasopo2012.pdf)

Edellä mainituista hyödyistä huolimatta koulutuskentän supistuva rahoitus Suomessa yltää myös vapaan sivistystyön kenttään. Tämä tarkoittaa yhä tiukentuvia toimintaehtoja sekä suoria supistavia vaikutuksia tuettavien opintojen määrään. Ihmisten tarve oppia ja kehittää omaa osaamistaan ei kuitenkaan ole vähenemässä, vaan päinvastoin kasvamassa. Kolmannelle (ja neljälle) sektorille povataan lisää erityisesti yhteisöjen ja yksilöiden hyvinvointiin liittyviä tehtäviä, taloyhtiöt tulevat kohtaamaan energiahaasteita yhä enemmän ja työelämän radikaalit muutokset ovat nopeasti edessä. Listaa kasvavista oppimisen tarpeista voisi jatkaa pitkään. Oleellista olisikin siis lisätä ja luoda uusia osaamisen ja oppimisen jakamisen mahdollisuuksia, ei supistaa toimintaa.

Osuuskunnan koordinoiman hankkeen tavoite on palata vapaan sivistystyön juurille omaehtoisena, yhteisöllisenä ja osallisuutta lisäävänä oppimismuotona, mutta löytää sellaisia uusia malleja, jotka vastaavat aikamme tieto- / taitoilmiöitä ja haasteita. Samalla haastetaan rakenteita ja niiden sisällä toimivia instituutioita pohtimaan omaa koulutus- ja kurssitoimintaansa. Parhaat mallit ja uudet tavat järjestää oppimiselle suotuisia olosuhteita eivät kuitenkaan välttämättä synny instituutioiden ja rakenteiden sisällä, haastajat tulevat usein ulkoa päin. Tämän vuoksi meitä kiinnostaa löytää kaikenlaisia omaehtoisia, oppimisaktivismiin kannustavia oppimiskokeiluja, oli järjestäjä sitten oppilaitos, kansalaisjärjestöjä, -liike tai täysin järjestäytymätön taho. Jos siis tiedät jonkin hyvän aiheeseen liittyvän jutun, niin vinkkaa siitä meille ja tule luomaan kanssamme uusia ratkaisuja kehittää ja oppia!

 

English