Steinerkasvatuksen Liitto ry

LAPSILÄHTÖISEN PEDAGOGIIKAN PUOLESTAPUHUJA

Vuonna 2008 perustettu Steinerkasvastuksen Liitto ry on kaiken steinerpedagogisen toiminnan katto- ja yhteistoimintajärjestö Suomessa.
Liiton perustamisajatuksena oli koota kaikki steinerpedagoginen toiminta yhden yhdistyksen piiriin ja näin selkiyttää sekä voimistaa
steinerkasvatuksen kenttää Suomessa. Steinerkasvatuksen liitto jatkaa yli 50 vuotta vanhaa perinnettä ja yhdistää Steinerpedagogiikan seuran ja
Steinerpedagogisten yhteisöiden toiminnot.

Vuoden 2011 aikana Suomessa toimii 26 steinerkoulua, joissa on yhteensä n.5000 oppilasta. Kaikki koulut toimivat virallisen opetuksenjärjestämisluvan
alla. Kouluista 14 antaa lukio-opetusta ja kolme on hoitopedagogisia erityissteinerkouluja. Lisäksi steinerpäiväkoteja tai koulun yhteydessä
olevia esiopetusryhmäiä on 44. Niissä on yhteensä n. 800 lasta. Näiden lisäksi on 11 muuta steinerpedagogista yhteisöä.

Steinerkasvatuksen liitto toimii Suomen steinerkoulujen, -päiväkotien ja steinerpedagogisten yhteisöjen yhteistyöjärjestönä ja edustaa
steinerpedagogiikkaa Suomessa jäsenjärjestöjensä rinnalla. Yhdistyksen tarkoituksena on myös steinerpedagogisia päämääriä toteuttavien yhteisöjen
toimintaedellytysten edistäminen, jäsenten taloudellisia ja toiminnallisia edellytyksiä säätelevän lainsäädännön seuraaminen, jäsenten ja yhteiskunnan
välisten suhteiden sekä taloudellisten toimintaresurssien riittävyyden varmistaminen.

Steinerkasvatuksen liitto on myös erittäin kiinnostunut nykyajasta – kasvatuskeskustelusta Suomessa ja maailmalla. Etsimme aktiivisesti uusia
yhteyksiä ja uudenlaisia yhteistyön mahdollisuuksia rikastaaksemme steinerkasvatuksen kenttää Suomessa. Tämän takia olemme myöskin mukana
Otavan opiston Osuuskunnassa.

Tehtävien toteuttamiseksi liitto mm. antaa lausuntoja, pitää yhteyttä päättäjiin, järjestää ja tukee steinerpedagogista tutkimus- ja
selvitystyötä, esitelmä-, näyttely-, kurssi- ja seminaaritoimintaa sekä julkaisee steinerpedagogista kirjallisuutta sekä Steinerkasvatus -lehteä.
Yhdistys toimii myös yhteistyössä kansainvälisen steinerpedagogisen liikkeen kanssa. Steinerkasvatuksen liiton johtokunnan puheenjohtaja on Jarno
Paalasmaa. Liiton johtokunta toimii steinerpedagogiikan yhteistyö- ja asiantuntijaryhmänä joka käsittelee monia erilaisia steinerpedagogiikkaan ja
sen toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä.

Steinerkasvatuksen liiton edeltäjä, Steinerpedagogiikan seura on edustanut steinerpedagogiikkaa Suomessa jo ennen ensimmäisen steinerkoulun
perustamista Suomeen. Jarno Paalasmaa toimi myös Steinerpedagogiikan seuran puheenjohtajana. Aiempia seuran puheenjohtajia ovat olleet mm. Reijo
Wilenius, Marja Dahlström, Lea Blåfield ja Simo Taimi.

Tiedottaja/yhteyshenkilö: Pia Pale (pia.pale@steinerkasvatus.fi)

Post navigation

English