Uudet Yhteisömanageri & Yhteisömanageri Master Class -kurssit käynnistyvät – Hae mukaan heti!

Yhteisömanageri on yleistynyt ammattinimikkeenä viimeisen muutaman vuoden aikana merkittävästi. Useissa yrityksissä on havaittu, kuinka tärkeää on asiakkaan näkökulmasta luotettava ihminen työskentelemässä yrityksen ja sen asiakkaiden rajapinnassa. Perinteisen asiakaspalvelun ja organisaatio- / markkinointiviestinnän tehtävistä yhteisömanagerin tehtävät eroavat kuitenkin juuri yhteisöllisen ja osallistavan lähestymistapansa vuoksi. Näin usein nähdään , että yhteisömanageri edustaa yritystä asikasyhteisöjen suuntaa ja päinvastaisesti asiakkaita yrityksen suuntaan. Karkeasti yhteisömanagerin tehtävä onkin luoda ja ohjata organisaation julkisia ja sisäisiä yhteisöjä kulttuuriltaan sellaisiksi, että ne tukevat yrityksen strategiaa.

Kaupallisten organisaatioiden lisäksi yhteisömanagerit ovat lisääntyneet edellä mainitusta syystä ehkä jopa vielä enemmän järjestökentällä.  Kun tavoitteena on lisätä jonkin ryhmän osallistumista ja osallisuutta, tarvitaan hyvien viestintätaitojen rinnalle kykyä aktivoida jäsenet toimimaan yhteisen hyvän tai tavoitteen eteen. Käsitteellisesti mukaan silloin tulevat nopeasti luottamus, merkityksellisyys, yhteisön mahdollisuudet demokraattiseen päätöksentekoon ja sisäiseen vaikuttamiseen. Kun näissä kunnolla onnistutaan, vahvistuu koko organisaation ja sen hallinnon legitimiteetti. Lisäksi on mahdollista sekä järjestö- ja kansalaistoiminnassa että yrityspuolella saada kyvykkäiden ja osaavien ihmisten potentiaali kytkettyä osaksi organisaation tavoitteita.

Yhteisömanagerin taidoista on hyötyä myös, vaikka varsinaiseksi ammatikseen tekisi jotain muuta. Viestinnän kentällä kysyntä on nähty jo pitkään, mutta nyt esimerkiksi uuden perusopetuksen opetussuunnitelman innoittaman osa opettajista on kiinnostunut hankkimaan yhteisön aktivointiin ja digitaalisten työkalujen liittyvää osaamista, jonka avulla voi kehittää joko luokkaa tai koko koulua enemmän bottom up -periaatteella. Alla esimerkki Turun Hannunniityn koulusta muutaman vuoden takaa. Hankkeessa tavoiteltiin sosiaalisen median pedagogisten käytäntöjen kehittämisen lisäksi nimenomaan oppilaiden äänen vahvistamista koulun arjessa ja kouluyhteisön yhteistä kehittämistä.

Yhteisömanagerikurssi

On matka perusteista osaajaksi. Opinnot rytmittyvät noin kuukauden välein järjestettäviin tapaamisiin, joihin voi osallistua sekä paikan päällä että verkossa. Kurssin lopulliset sisällöt muodostetaan kehittämämme apaja-konseptin mukaan yhteisönä ensimmäisellä tapaamiskerralla. Kurssi alkaa huhtikuun alussa, alustavan rungon voit ladata tästä ja kurssia valmistelevaan apaja-ryhmään löydät tästä linkistä. Kurssin hinta on 400 euroa ja kahden päivän kestoisia tapaamisia yhteensä kahdeksan. Tapaamisten välillä on sekä itsenäistä että ohjattua oppimista. Ilmoittautua voi täällä: http://ilmoittautuminen.otavanopisto.fi/yhteisomanageri5

Kurssista sanottua:

Yhteisömanageri Master Class -kurssi

On tarkoitettu yhteisömanagerikurssin käyneille tai muuten jo alalla pidemmälle ehtineelle. Tällä kurssilla olisi suotavaa, että osallistujalla olisi jo selkeä oma, joko työhön, harrastukseen tai johonkin muuhun intressiin liittyvä yhteisön kehittämistehtävä. Apaja-ryhmän, jossa kurssia valmistellaan löydät täältä. Kurssin käynnistyy toukokuussa ja siinä on yhteensä neljä kahden päivän tapaamista. Hinta on 250 euroa. Mukaan voi ilmoittautua tästä:   Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 100 euron varausmaksu. Jos tarvitset laskun koko summasta tai sinulla on muuta kysyttävää, niin ota yhteyttä: Jere Rinne, 045 865 4001, jere.rinne@otavanopisto.fi.  

Suoraan mukaan voi hakea tällä lomalleella: http://ilmoittautuminen.otavanopisto.fi/masterclass2016 

Molemmilla kursseilla suurin osa oppimistehtävistä sidotaan osaksi oppijan työtä, harrastusta tai muuta todellista tarvetta. Aikaisemmilla kursseilla on mm. kehitetty mallia omaan työnhakuun, rakennettu omaa firmaa, luotu uutta toimintatapaa tuhansien ihmisten organisaatiolle ja kaikkia näiden väliltä! Jos siis haluat täydentää osaamistasi tai haluat yhteisömanageriksi, niin rohkeasti mukaan!

Kurssista sanottua:

English