RD Aluekehitys Oy

RD Aluekehitys Oy

Alueelliseen kehityksen ennakointiasiantuntija.

Vuonna 1996 perustettu RD Aluekehitys Oy:n tärkeimpiä palvelutuotteita ovat aluekehitys, tulevaisuuden ennakointi ja strategiaprosessit. Koulutus, viestintä ja uusien oppimisympäristöjen välittäminen osana hanketoteutusta kuuluu tärkeänä osana toimintaan. Osaamis- ja koulutustarvetutkimukset on yksi vahva sovellusalue, jossa mm. Aluekehityksen osaltaan kehittämä tuote palkittiin EU:n parhaimpana ennakointikäytäntönä. Lisätietoja ennakointikäytännöstä Yrjö Myllylän blogikirjoituksessa http://yrjomyllyla.wordpress.com/2011/04/11/eun-parhaat-ennakointikaytannot-valittu/

Yrjö Myllylän mukaan Otavan opiston yhteisö on ollut RD Aluekehitykselle tärkeä kumppani vuodesta 2003 etenkin eDelfoi-ohjelmistoympäristön vuoksi. Osallistuminen lähipajoihin tai etänä verkon kautta on ollut yksi tae sille, että myös muista uusista oppimisympäristöistä on muodostunut henkilökohtainen kokemus. Tämä on mahdollistanut niiden viemiseen käytäntöön asti myös Aluekehityksen muussa projektitoiminnassa. Pajoissa saatu rohkaisu uusien oppimisympäristöjen käyttäjäksi on ollut ratkaisevaa kehityksessä mukana pysymiseksi tai jopa edelläkävijäksi tietyillä ennakoinnin lohkoilla. RD Aluekehitys on kiinnostunut toteuttamaan etenkin aluekehitysvisioon kytkettäviä osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointihankkeita Otavan Opiston Osuuskunnan synnyttämien  asiakaskontaktien kautta.

RD Aluekehitys Oy:n kotisivut
www.rdmarketinfo.net
Toimitusjohtaja, YTT Yrjö Myllylän blogi
www.yrjomyllyla.wordpress.com

English