Mediakasvatusseura

Osuuskuntalaiset esittäytyvät: Mediakasvatusseura

Mediakasvatuksen seura on valtakunnallinen intressiyhteisö erilaisille aihealueen toimijoille (opettajat, tutkijat, nuorisotyöntekijät jne.)

Medialukutaito on kaikkien oikeus! Mediakasvatusseura on kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää ja kehittää mediakasvatuksen käytäntöjä ja tukea tutkimustyön tekemistä. Seura tuo käytännön työntekijät ja tutkijat yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen keskenään. Seuraan kuuluu noin 200 henkilö- ja opiskelijajäsentä sekä yli 50 yhteisöjäsentä. Jäsenistön kanssa järjestetään esimerkiksi koulutuksia, tapahtumia ja tuotetaan julkaisuja. Seuran toimintaa luotsaa 12-henkinen hallitus ja kaksi koordinaattoria. Lisäksi seurassa työskentelee vuosittain n. 3-4 korkeakouluharjoittelijaa. Palvelemme kenttää sekä suomeksi että ruotsiksi.

Vakiintunutta seuran toimintaa ovat Mediakasvatus.nyt-seminaarit joka syksy, kansainväliset varhaiskasvatuksen teemaseminaarit joka toinen vuosi, messujen ja isojen tapahtumien yhteydessä järjestettävä Mediakasvatuksen tori-toimintamalli, Mediahyrrä -varhaiskasvatuksen mediakasvatuksen edistämiseen tähtäävä palvelukokonaisuus sekä vuonna 2013 käynnistetty alueellisen mediakasvatuksen työryhmä, jossa on edustajia eri puolilta Suomea. Vuonna 2013 aloitimme myös keskustelutilaisuuksien sarjan, jota on tarkoitus jatkaa edelleen.

Lisäksi seura ylläpitää ja kehittää mediakasvatus.fi-sivustoa kolmella kielellä. Sivusto kerää kuukausittain noin 7000 yksilöityä suomalaista kävijää ja mediakasvatusalan uutisia ja tapahtumia koostavia uutiskirjeitämme tilaa useampi tuhat mediakasvatuksesta kiinnostunutta. Sosiaalisen median verkostoissamme on myös tuhansia seuraajia. Mediakasvatusseura tekee myös kansainvälistä työtä järjestämällä tapahtumia, osallistumalla konferensseihin ja verkostoitumalla kansainvälisen mediakasvatusyhteisön kanssa.

Mediakasvatusseuran perusrahoitus tulee opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Seuran toimintaa ohjaa erityisesti vuonna 2013 myönnetty valtakunnallista nuorisotyötä palvelevan järjestön status – perustyömme kohdistuu siis ennen kaikkea lasten ja nuorten kanssa töitä tekevien ammattilaisten tukemiseen. Olemme myös Tieteellisen seurain valtuuskunnan jäsen – mediakasvatukseen liittyvä tutkimus, sen edistäminen ja kehittäminen on seuralle tärkeää. Mediakasvatusseura tekee vuosittain useita projekteja, joiden rahoituslähde vaihtelee. Suurin ja pitkäikäisin projekteista on ollut vuonna 2007 avattu mediakasvatus.fi-sivusto. Uusimmista hankkeista voi lukea Mediakasvatusseuran verkkosivulta.

Mediakasvatusseura palvelee paitsi jäseniään myös laajasti koko mediakasvatusyhteisöä. Meiltä saa apua ja tukea käytännön mediakasvatustyön tueksi, sivustoltamme voi ladata materiaaleja, julkaisuja ja tutkimuksia ilmaiseksi. Lisäksi koulutamme vuosittain satoja ammattilaisia eri puolilla Suomea. Meille voi myös lähettää tapahtumatietoja ja aineistoja jaettavaksi verkostojemme kautta. Otamme myös mielellämme vastaan erilaisia aloitteita, ideoita ja toiveita, joita toteutamme mahdollisuuksien mukaan. Parhaiten mediakasvatuksen tulevaisuuteen vaikuttamaan pääsee jäsenenämme – tule mukaan toimintaamme!

English