Kriittinen Korkeakoulu

Kriittinen Korkeakoulu

Yksityinen ja sitoutumaton koulutus- ja kulttuurikeskus edistää sellaisen tiedon syntymistä ja kehittymistä, joka antaa uusia näkökulmia todellisuuden ymmärtämiseen sekä tarjoaa mahdollisuuden erilaisten aatteiden, oppien ja mielipiteitten kohtaamiselle.

Kriittinen korkeakoulu (perustettu vuonna 1968) on pieni, mutta laaja-alainen toimija, jonka ydinalueita ovat kirjoittajakoulutus, filosofia, kulttuurin eri alueita yhdistelevä toiminta, yhteiskunnallinen keskustelu ynnä paljon muuta. Olemme vuosikymmenten varrella pitäneet yllä maailmankatsomuksellista keskustelua ja tuoneet  toisinaan kulttuuritoimintaan myös uusia juttuja. Eräs viime aikojen uutuuksista olkoon vaikkapa puhujakoulu. Yhteistyömme Otavan opiston kanssa alkoi Myyttikestit-seminaarisarjasta.

Yhteistyö osuuskunnan puitteissa on näissä asioissa hedelmällistä. Kulttuurikeskustelu ja maailmankatsomuksellinen pohdinta ovat itseisarvoisia juttuja, mutta niiden ylläpitäminen on kaikkea muuta kuin itsestäänselvää.  Osuuskunnan maantieteellinen laaja-alaisuus on mielestäni nykytilanteessakin tärkeää ja siinä on myös kehittämisen varaa. Ja vaikka edellä mainitsin uutuuksista, niin niiden varaan ei paljoa kannata laskea. Jos nimittäin jossain on voimaa, niin vanhoissa ajatuksissa. Kehittelimme taannoin tapahtumaideaa nimeltä Vanhojen ajatusten päivät. Idea jäi vielä kesken, mutta siinäkin olisi yksi mahdollisuus myös muille tarjottavaksi

English