Oppimisen tulevaisuus tieteenä ja tarinoina

Maailma ei ole annettu, vaan muodostettu. – Mihal Bahtin 1990.

Osuuskunta on ollut toteuttamassa Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometriä jo reilun viiden vuoden ajan (http://www.ebarometri.fi). Oppimisen tulevaisuus 2030-barometrin viisivuotistuloksia raportoitiin Tulevaisuuden tutkimuksen seuran tiedejulkaisussa Futurassa kahdessa teemanumerossa 3/2014 (Oppimisen tulevaisuus) ja 2/2015 (Koulun tulevaisuus) (http://www.tutuseura.fi/julkaisut/futura/).

Delfoi-tekniikkaan perustuvaa barometritietoa oppimisen tulevaisuudesta on Koulun tulevaisuus -julkaisussa täydennetty taiteellisin keinoin novellein ja runoin.  Kriittisen korkeakoulun kirjoittajalinjan opiskelijat perehtyivät yhdessä tulevaisuustutkijoiden kanssa barometrin aineistoon sekä tulevaisuuskirjoittamiseen ja -tutkimukseen. Yhteisen opiskelun lopputuloksena syntyi kokoelma koulun tulevaisuutta tavalla tai toisella käsitteleviä kaunokirjallisia tekstejä. Kun tulevaisuudentutkimuksessa luotaillaan mahdollisia maailmoja, niin kaunokirjallinen tulevaisuus eroaa tieteellisestä siinä, että tulevaisuus ei ole monta vaan yksi tarinansa.

Anita Rubin on korostanut kirjallisten tulevaisuustarinoiden menetelmällisyyttä, missä tulevaisuustarinat eivät pyri kuvittamaan tai tekemään barometristä nousseita skenaarioita lukijalleen kiinnostavammaksi vaan niiden tarkoitus on tuoda jotain kokonaan uutta aineistoon, näyttää se kokonaan toisessa valossa tai syvävalottaa ykistyiskohtia, heikkoja signaaleja.

Katja Raunion novellissa Kasvu äidit etsivät epätoivoisesti ”koulumarkkinoilta” lapsilleen parhainta saatavilla olevaa koulua. Ajankohtaisessa aiheessa tartutaan koulutuksen eriarvoistumiseen lempeydellä ja yksilöä ymmärtäen.

English