Metodix Oy

Yritys tarjoaa tieteellisen ja soveltavan tutkimuksen, menetelmien ja niiden oppimisen verkkoympäristöä.

Metodix jauhaa informaatiosta tietoa

Metodix on tieteellisen ja soveltavan tutkimuksen, menetelmien ja niiden oppimisen verkkoympäristö. Metodixista löytyy koko tutkimusprosessin kattava aineisto, apuvälineet sekä tutkimuksen toteutus- ja vuorovaikutusympäristö.


Metodix syntyi murrosajattelusta

Vuonna 1998 perustetin Metodixin alkuperäinen idea perustui tulevaisuuden tutkimuksen piirissä 90-luvulla harjoitettuun sovellettuun murrosajatteluun, jossa tutkittiin niitä muutoksia ja muutosmahdollisuuksia, joita verkko ja verkostoituminen tuovat mukanaan. Taustalla oli huomio siitä, että metodiopinnot yhdistivät kaikkia eri alojen korkeakouluopiskelijoita. Samaa tai hyvin samantapaista opetusta tarjottiin eri laitoksilla tiedokunnista ja laitoksista toiseen.

– Silmiinpistävää 90-luvun tilanteessa oli myös se, että oppimistehokkuus oli vähäistä, Hannu Linturi toteaa. – Metodiopinnot osuivat massamuotoisina usein tilanteeseen, jossa loppuopinnäyte ei vielä ollut motivoimassa opintoja. Verkko ja verkon kautta tarjottavat joustavat opinnot näyttivät tarjoavan ratkaisuja molempiin tarpeisiin. Menetelmäopintoja voitiin tarjota resursseja säästävästi ja niin, että ne aiempaa paremmin tukevat menetelmätiedon soveltavaa käyttöä.

Menetelmäpankista tutkimusympäristöksi

Metodixia alettiin hyvin varhaisessa vaiheessa ajatella myös tutkimusympäristönä, joka mahdollistaa paitsi opinnäytetöiden toteuttamisen verkossa myös itse tutkimuksen tekemisen.

Tutkimusympäristön akativoimista varten luotiin Metodix-verkkosisältöjen lisäksi myös Delfoi- verkko-ohjelmisto, jonka ensimmäinen versio valmistui myös Metodixin perustamisvuonna 1998. Tällä hetkellä Delfoi-ohjelmasta versioidaan järjestyksessä viidettä versiota. Ohjelman ympärille on syntynyt myös avoimen yliopiston delfoi- kurssi sekä verkossa toimiva Delfoi-yhteisö.

Metodix nyt ja tulevaisuudessa

Linturin mukaan Metodixin alkuperäiset ideat kantavat edelleen. Kehitystarpeet sen sijaan elävät ja muuttuvat. – Maata antoisaksi kyntävä aura on maatalousyhteiskunnan työkalu samalla tavalla kuin puuta jalostava paperikone on esimerkki teollisuusyhteiskunnan sammosta, jolla muokataan raaka-aineesta materiaalisia hyödykkeitä. Metodi on sekä metaforisesti että konkreettisesti tietoyhteiskunnan työkalu, jonka tehtävä on jauhaa informaatiosta tietoa, Linturi summaa.

Elinvoimaisinta ja kuuminta Metodixin toiminnassa kuitenkin on verkostomaisten metodiyhteisöjen rakentaminen ja kehittäminen ja näitä yhteisöjä ylläpitävien verkkopalvelujen tuottaminen ja jakaminen. – Delfoi -menetelmä ja kehittäjäyhteisö on tässä suhteessa tienraivaaja. Tulevaisuudessa uskon vastaavan toimintavan kopioituvan uusiin menetelmiin. Työn alla on jo pehmeä systeemimetodologia. Haastavampi tulevaisuuskuva liittyy tieteellisen ja taiteellisen menetelmätiedon integroimiseen.

www.metodix.com

English